Các món lẩu

Lẩu Ship Mang Về Tận Nhà Hà Nội - Giao Nhanh 30 Phút cho bạn. Phục vụ lẩu ngon, nóng hổi, bọc kín đáo.

HOTLINE: 0985.925.148

Lẩu chim thuốc bắc set 4-6 người

Lẩu chim thuốc bắc set 4-6 người

Giá: 520.000 vnđ

Lẩu chim thuốc bắc set 2-3 người

Lẩu chim thuốc bắc set 2-3 người

Giá: 350.000 vnđ

Lẩu cháo chim kê set 4-6 người

Lẩu cháo chim kê set 4-6 người

Giá: 520.000 vnđ

Lẩu cháo chim kê set 2-3 người

Lẩu cháo chim kê set 2-3 người

Giá: 350.000 vnđ

Nai nhúng mẻ set 4-6 người

Nai nhúng mẻ set 4-6 người

Giá: 500.000 vnđ

Nai nhúng mẻ set 2-3 người

Nai nhúng mẻ set 2-3 người

Giá: 320.000 vnđ

Lẩu cháo Nai set 4-6 người

Lẩu cháo Nai set 4-6 người

Giá: 500.000 vnđ

Lẩu cháo Nai set 2-3 người

Lẩu cháo Nai set 2-3 người

Giá: 320.000 vnđ

Lẩu cháo lòng set 4-6 người

Lẩu cháo lòng set 4-6 người

Giá: 380.000 vnđ

Lẩu cháo lòng set 2-3 người

Lẩu cháo lòng set 2-3 người

Giá: 260.000 vnđ